Що таке самореалізація особистості?

Estimated read time 1 min read

Самореалізація – це осмислення свого внутрішнього потенціалу, таланту та його реалізація у вибраній сфері діяльності. Прагнення кожної людини до успішної самореалізації залізно заложено у нас природою і є найвищою потребою особистості. Найпоширенішою класифікацією потреб є Піраміда Маслоу. У своїй дорослій життєвій шляхетній меті людина починає задовольняти такі потреби:

 • Основні фізіологічні потреби включають необхідність у диханні, харчуванні, сні та відчуття статевого потягу.
 • Безпека є важливою потребою, яка виражається у бажанні мати соціальні гарантії щодо працевлаштування та забезпечення свого життя через страхування.
 • Прагнення до любові і належності виявляється у бажанні отримувати тепло близьких друзів, родинних чи романтичних стосунків. Людина прагне знайти соціальну групу, яка задовольнить ці потреби.
 • Потреба в самореалізаці

Бажання бути визнаним і досягнути репутації – це потреба, яка притаманна кожній людині. Коли людина досягає успіху в житті і отримує визнання та повагу, вона стає більш впевненою в собі і своїх здібностях. Незадоволення цією потребою, як правило, може призвести до відчуття слабкості, депресії та безнадійності.

Як самореалізація реалізується в житті?

Цей процес включає втілення в дійсність своїх внутрішніх ресурсів і здібностей, які можуть бути вродженими або набутими. Для досягнення самореалізації необхідна воля та активність у виконанні конкретних дій. Успішна самореалізація в житті також залежить від саморозвитку, виховання і культури особистості.

Різноманітні способи самореалізації людини

Для розуміння способів самореалізації та визначення області, де ви можете розкрити свої потенціали, перш за все, необхідно зрозуміти себе. Як це зробити? Це можливо лише через взаємодію з іншими людьми наприклад, проходження курси it, у практичних ситуаціях та активній діяльності. Зрозумівши себе, розкривши свої таланти, приймаючи свої сильні і слабкі сторони, важливо полюбити і прийняти себе таким, яким ви є.

Для досягнення самореалізації необхідно визначити область діяльності, яка вам подобається. Определяння вашої цілі є ключовим етапом у реалізації вашого потенціалу. Задавайте собі питання: “Що саме я хочу досягти?” та “Коли саме я бажаю цього досягнути?”

Самореалізація людини: шлях до самопізнання, росту і самовдосконалення

Оцінюючи індивіда як особистість, суспільство враховує його здатність до ефективного використання внутрішніх потенціалів та набутих навичок на практиці. Для того, щоб бути визнаним суспільством, особистістю, яка досягла високих результатів, особі необхідно здійснити самопідтвердження своєї досягнутої позиції.

Безсумнівно, таке визнання вимагає від особистості ряд важливих кроків. По-перше, вона повинна розуміти себе на інтелектуальному рівні, приймати свою унікальність і особливості, освідомлювати свою стійкість і цілісність впродовж часу. Крім того, важливим є сформувати правильну самооцінку та неперервно розвивати та розширювати свій талант. Загалом, процес самореалізації передбачає активне застосування вольових зусиль особи у конкретній сфері діяльності.

Самореалізація особистості – які виникають проблеми

У центрі уваги давніх мислителів і сучасних психологів: самореалізація людини Вже в давні часи зацікавлення великих умів було прикуто до питання самореалізації. Наприклад, Аристотель розмірковував про значущість цього феномену, стверджуючи: “Щастя можна досягти через розкриття потенційних талантів людини”.

Проблема самореалізації стала предметом досліджень американського психолога А. Маслоу. Він вважав, що потреба людини у самоактуалізації, самовираженні та розкритті внутрішнього потенціалу займає верхній рівень і “прикрашає” піраміду потреб.

Маслоу підкреслював, що задоволення цієї найвищої потреби є найскладнішим завданням порівняно з переборенням базових рівнів, таких як фізіологічні потреби (харчування, пиття, відпочинок), потреби у безпеці та соціальному взаємодії (дружба, кохання, повага).

За словами психолога, лише 4% населення здатні досягти такого високого рівня самореалізації, і навіть при задоволенні всього 40% своєї потреби в цьому, особистість відчуває себе щасливою.

Хоча не всі вчені погоджуються з автором “Ієрархії потреб” щодо імпортантності різних потреб особистості, однак незаперечним фактом є те, що реалізація потенціалу, успішне застосування знань і навичок на практиці у сферах, які є важливими для особи, є необхідною складовою для щасливого життя.

Саореализация - это

Процес становлення особистості і досягнення самореалізації нерідко супроводжується серйозними психологічними проблемами, які виникають через невідповідність енергетичного потенціалу, інтелектуальних здібностей, рівня набутих навичок і знань з актуалізацією цих умінь у реальному житті.

Унаслідок різних обставин, таких як непереборні перешкоди зовнішнього середовища (наприклад, проживання в районах з продовжуючимся військовим конфліктом) або внутрішні фактори (наприклад, обмежені здібності в малюванні, несумісні з природним талантом), здібності людини можуть не збігатися з бажаним кінцевим результатом її діяльності.

Ця несумісність між можливостями, амбіціями та бажаннями особи і її фактичним становищем в житті призводить до відчуття незадоволеності, а у деяких випадках може посилити патологічні відхилення психіки.

Різке припинення можливості реалізувати існуючі навички у житті є джерелом сильного стресу для людини. Наприклад, талановитий і мотивований спортсмен, після аварії, змушений обмежитися пересуванням на інвалідному візку, і неможливість проявити себе в спорті призводить до появи важкої та тривалої депресії. Інший приклад зовнішнього втручання – це крах багаторічної роботи перспективного вченого через зупинку фінансування його проекту.

Це може призвести до негативних наслідків, наприклад, алкогольної депресії як основного захворювання, але вкрай ускладнюється на тлі самотності жінки під час клімаксу, яка не змогла реалізувати себе в ролі дружини та матері, яким вона бажала бути.

Фактори успішної самореалізації

Які фактори спонукають людей до довготривалої наполегливої праці для досягнення самореалізації? Зазвичай, людей мотивують природні потреби і загальнолюдські цінності, такі як:

 • потреба в прийнятті в суспільстві, бажання отримати повагу
 • прагнення розвивати і проявляти свій інтелект
 • бажання створити сім’ю та мати дітей
 • мрія побити спортивні рекорди
 • прагнення зайняти достойне місце в суспільстві
 • потреба позбутися від шкідливих звичок і бути фізично здоровою людиною
 • професійна самореалізація

Сили, що рухають процесом самореалізації, є зрозумілими і простими, а ідеали людства є незмінними й різноманітними, тому процес втілення своїх прагнень в життя не має обмежень у часі.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours